четвер, 5 вересня 2019 р.

Звіт за І півріччя 2019р (продовження)
74720 Україна, Херсонська область, Нижньосірогозький район, с. Новоолександрівка, вул.Садова, 49,
тел/факс 2-14-31,Е-mail: novoolexandrivska.sch@ukr.net

Нижньосірогозька районна рада Херсонської області
Новоолександрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Код ЄДРПОУ 24951480
15.07.201915-07                                   

Начальнику УДКСУ у
Нижньосірогозькому районі
Кузнєцову  І.В.              Відповідно до Наказу Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44 «Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування» із змінами та  № 307 « Про затвердження  Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі та Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»  , надаємо проміжну фінансову та бюджетну звітність станом на 01 липня 2019 року за формами:
 Фінансова звітність
№п\п
Назва звіту
Додаток
1
Баланс станом на 1 липня  2019 року, орма №1-дс) .
1
2
Звіт про фінансові результати за І півріччя 2019р(форма № 2-дс)
2
Бюджетна звітність
№п\п
Назва звіту
Додаток
1          
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за І півріччя 2019р. (форма № 2м.)  КТВКБМС 0611020.
1
2
Звіт про надходження і використання коштів,отриманих як плата послуги за І півріччя 2019р (форма 4-1м.) за КТВКБМС 0611020.
2

3
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (ф.№4-2м) за І півріччя 2019р КТВКБМС  0611020
3
4
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (ф. №4-3м) за І півріччя 2019р КТВКБМС 0611020
4
5
Пояснювальна записка  за І півріччя 2019р
10  Всього : 2 форми фінансової звітності
                 5 форм бюджетної звітності
      Перелік форм, які не подаються у зв'язку з відсутністю показників:


№п\п
Назва звіту
д
даток
1
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 1 липня  2019 року ( форма № 7д.) за загальним фондом
  7
2
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 1 липня 2019 року(форма № 7д.) за  спеціальним фондом
7
3
Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках станом на 01 липня 2019 року за КТВКБМС 0611020.
12
4
Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на 01 липня 2019 року за КТВКБМС 0611020.
13
5
Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України, та поточних рахунках, відкритих в установах банків
14
6
Довідка про залишки  коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках,відкритих в установах банків станом на 1 липня 2019р.
15
7
Довідка про залишки  коштів на інших поточних рахунках в установах банків на 1 липня 2019р.
16
8
Довідка про депозитні операції на 1липня  2019 року.
17
9
Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами за І півріччя 2019р
18
10
Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду на 1 липня 2019 року
19
11
Довідка про спрямування обсягів власних надходжень,які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет)
20
12
Довідка про направлення асигнувань розпорядникам  коштів,які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів за  І півріччя 2019р.
21
13
Довідка про використання іноземних грантів за  І півріччя 2019р
22
14
Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
23
15
Довідка про кредиторську заборгованість,яка склалась на 01.01.2011 за зобов’язаннями,що не вважаються бюджетними на 1 липня 2019 року
24
16
Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 20__ рік на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями
25
17
Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями,які не відображаються  у формі № 7д,№7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами” на 1 липня  2019 року
26
Керівник                                                                                                                     О.М.Видра

Головний бухгалтер                                                                                                    І.Г.Чістякова


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
за перше півріччя 2019 рокуКОДИ
Установа
Новоолександрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нижньосірогозької районної ради Херсонської області
за ЄДРПОУ
24951480
Територія
Новоолександрівка
за КОАТУУ
6523883301
Організаційно-правова форма господарювання
Комунальна організація (установа, заклад)
за КОПФГ
430
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і наукиПеріодичність: квартальна (проміжна)

Короткий опис основної діяльності установи
Найменування органу, якому підпорядкована установа
Середня чисельність працівників
1
2
3
Основними завданнями Новоолександрівської  ЗОШ І-ІІІ ст., закладу загальної середньої освіти є:
- забезпечення реалізації  прав громадян на здобуття повної   загальної середньої освіти
Відділ освіти, молоді та спорту Нижньосірогозької районної державної адміністрації
34
Дебіторської та кредиторської  заборгованості, у тому числі простроченої, за розрахунками з бюджетом, по заробітній платі, оплаті комунальних послуг та  енергоносіїв станом на 01 липня 2019 року немає.
Простроченої дебіторської та кредиторської  заборгованості  станом на 01 липня 2019 року  немає.
Простроченої кредиторської заборгованості за кодами економічної класифікації видатків 2110, 2270 станом на 01 липня    2019 року  немає.
Кредиторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями, не взятими на облік органами Казначейства  за бюджетними коштами станом на 01 липня 2019  року немає.
Простроченої кредиторської заборгованості станом на  01 липня   2019 року немає.
Взяття зобов'язань без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень не здійснюється.
Дебіторської та кредиторської заборгованості  за бюджетними програмами станом на 01 липня   2019 року немає
У І півріччі  2019 року відкриття  асигнувань не проводилося.

Протокола про порушення бюджетного законодавства, складеного органами  Казначейства, та порушення бюджетного законодавства  не складався.
У І півріччі 2019  року ліквідація, приєднання та створення  структурних одиниць не здійснювалося.
Відкритих поточних рахунків в установах  банків немає.
Новоолександрівська  ЗОШ І-ІІІ ст. є неприбуковою установою та немає рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість
Відхилення  показників  квартальної бюджетної звітності від аналогічних показників бюджетної звітності за минулий рік пояснюється такими чинниками:
-підвищення рівня мінімальної заробітної плати та   заробітної плати педагогічним працівникам з  01 січня 2019  року;
-збільшення видатків на утримання навчального закладу.
Відповідно до  Звіту про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) відображена загальна сума отриманого фінансування  в розмірі 2285667 грн. 41 коп., в тому числі:суми коштів загального фонду, отриманих  для здійснення видатків – 2285667 грн.41 коп. Залишок коштів на реєстраційному рахунку станом на 01 липня  2019 року  становить 736 грн. 20 коп.
Форма  № 4-1м “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги":
-у графі “Надійшло коштів за звітний період (рік) (грн..)” відображена сума 35602 грн. 94 коп., що складається  із  суми коштів спеціального фонду, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю -35602 грн. 94 коп.
Залишок коштів на спеціальному реєстраційному рахунку становить -13067 грн. 91 коп.
Форма № 4-2м “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих  за іншими джерелами власних надходжень":

-У графі “Надійшло коштів за звітний період (рік) (грн.)” відображена сума  7500 грн. 00 коп., яка складається із суми коштів спеціального фонду, від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків – 6500 грн.  та отриманих  коштів від фізичних, юридичних осіб  на виконання окремих доручень – 1000 грн. 00 коп.
Залишок коштів на спеціальному реєстраційному рахунку становить -3574 грн. 60 коп.
Фінансовий результат діяльності Звіту про фінансові результати діяльності (Форма № 2-дс): Доходи -У рядку 2010 “Бюджетні асигнування ” частини І. Фінансовий результат діяльності відображена сума 2211246 грн. без врахування  отриманих асигнувань на придбання  МНМА вилученого з бюджетних асигнувань цільового фінансування на суму поточних витрат, що включаються до вартості об’єкта необоротних активів – 74421 грн. (КЕКВ 2210 – 74421  грн. телевізори, шкільні меблі, дидактичні матеріали.)
У рядку 2020 “Доходи від надання послуг (виконання робіт)” частини І. Фінансовий результат діяльності відображена сума 35603 грн. без врахування  отриманих асигнувань на придбання  основних засобів та  МНМА - плата за послуги, що надаються бюджетною установою згідно з їх основною діяльністю – 35603грн.
У рядку 2130 “Інші доходи від необмінних операцій” частини І. Фінансовий результат діяльності відображена сума 1000 грн. без врахування  отриманих асигнувань на придбання  основних засобів та  МНМА  – 6500 грн.
Витрати:
-у рядку 2210 «Витрати на виконання бюджетних програм» відображена сума фактичних витрат  – 2299876 грн.
- у рядку 2220 «Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)» відображена сума – 32269 грн.
-у рядку 2250 «Інші витрати за обмінними операціями»  відображена сума  фактичних витрат на  відрядження – 4389 грн.
У  рядку 2390 «Профіцит/дефіцит за звітний період» відображено  дефіцит  бюджету, що  становить  (-88685 грн.)
Фінансовий результат станом на 01 липня 2019 року становить ( -1148470 грн.) (графа 4 рядка 1420 “Фінансовий результат” Пасиву Балансу (форма № 1-дс).
У звітному періоді  збільшено  МНМА  (НУШ) – 83289 грн. ( в тому числі – 2368 грн.- безоплатно отримані підручники).

КерівникВидра ОМ

Головний бухгалтер (керівник ССП)


Чістякова ІГ

" 15 " липня 2019р.


201900000010281736

АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "

ст. 2 з 2